KONTAKT

 

Jarosław Koncewicz ul.Kasztanowa 31 A Augustów 16-300 
tel. 0 601 400 970
tel./fax (87) 643 25 60
e-mail: jkoncewicz@wp.pl

 
 

HISTORIA ZAKŁADU

Pierwszy zakład kamieniarski w Augustowie utworzył Antoni Jachimowicz w roku 1928.  Siedzibą firmy był plac przy ulicy 29 Listopada (dzisiejszy “DOM NAUCZYCIELA”) Po krótkim czasie zos- tała przeniesiona na dawną ulicę Zarzecze, dziś Kasztanowa, gdzie znajduje się do dzisiaj. Naukę zawodu Antoni Jachimowicz rozpoczął w zakładzie swojego ojca Romualda w Suwałkach. 

Romuald, Jan i Antoni Jachimowicz przed zakładem w Suwałkach 20 XII 1926 

Romuald Jachimowicz wykonał stojący do dzisiaj pomnik przy śluzie na kanale augustowskim (przy św. Janie), kamienne schody w kościołach, między innymi w Janówce (rok ok 1910). Brat Antoniego Jan Jachimowicz pracował przy budowie cmentarza wojskowego i pomnika matki Józefa Piłsudzkiego w Wilnie na Rossie) Cała produkcja odbywała się przy użyciu narzędzi ręcznych(dłuta i młotki), kamień szlifowano ręcznie przy pomocy “kuranta” i proszków szlifierskich.

Antoni Jachimowicz, zakład w Augustowie

Pierwszą szlifierkę elektryczną zakupiono w roku 1956. Zakład funkcjonował również w latach okupacji rosyjskiej i niemieckiej. Przetrwał również komunizm powojenny. Ważną rolę w zakładzie pełniła Leoncja Jachimowicz aktywnie współpracując z mężem. 

W roku 1971 zakład przejął zięć Antoniego Jachimowicza Tadeusz Koncewicz a od roku 1997 Jarosław Koncewicz.

   

Dyplom Mistrzowski Antoniego Jachimowicza z 1932 r.

 

Dyplomy Czeladnicze Romualda i Antoniego Jachimowicza z 1927 r.

 

  

Pomnik w Serwach - Antoni Jachimowicz. Pomnik na uroczysku powstańce rok 1938

 

  

             Antoni Jachimowicz 1954 r.        Tadeusz Koncewicz - Gabowe Grądy